قابل توجه متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی

تمام مدارک صدور و تمدید کارت بازرگانی به جز نامه مفاصاحساب تامین اجتماعی و نامه سوء پیشینه از این سامانه قابل دریافت می باشد. برای دریافت این دو نامه باید از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام و صدور کارت بازرگانی اقدام نمایید. همچنین توجه نمایید فرآیند صدور مفاصاحساب ماده 186 مالیات های مستقیم بصورت اینترنتی بوده و از طریق سامانه ثبت نام و صدور کارت بازرگانی صورت می پذیرد. خواهشمندیم قبل از شروع فرآیند ثبت نام و یا تمدید کارت بازرگانی خود، فایل راهنما را دریافت نموده و به دقت مطالعه فرمایید.
#نام مدرکدستهنوع فایلمشاهده فایل
1راهنمای تمدید کارت بازرگانیتمدید حقوقیpdfدریافت
2پیوست نامه مربوط به مفاصاحساب داراییتمدید حقوقیjpgمشاهده
3اطلاعات و مشخصات عمومیتمدید حقوقیjpgمشاهده
4فرم گواهی امضاء از دفترخانه (فرم د) - پس از 2 سال از تاریخ انقضاتمدید حقوقیjpgمشاهده
5فرم تایید حساب بانکی (فرم الف) - حقوقی - پس از 2 سال از تاریخ انقضاتمدید حقوقیjpgمشاهده
6رسید دریافت کارتتمدید حقوقیjpgمشاهده
7تعهد نامه صدور کارت پنج سالهتمدید حقوقیjpgمشاهده
8فرم تعهد نامه کالاهای الکترونیکی منطقه آزادتمدید حقوقیdocxدریافت
9فرم انتخاب اقلام وارداتیتمدید حقوقیjpgمشاهده
10راهنمای ثبت نام اینترنتی اشخاص حقوقی و حقیقیتمدید حقوقیpdfدریافت
11تعهدنامه مبارزه با پولشوییتمدید حقوقیpdfدریافت


انفورماتیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان