قابل توجه متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی

تمام مدارک صدور و تمدید کارت بازرگانی به جز نامه مفاصاحساب تامین اجتماعی و نامه سوء پیشینه از این سامانه قابل دریافت می باشد. برای دریافت این دو نامه باید از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام و صدور کارت بازرگانی اقدام نمایید. همچنین توجه نمایید فرآیند صدور مفاصاحساب ماده 186 مالیات های مستقیم بصورت اینترنتی بوده و از طریق سامانه ثبت نام و صدور کارت بازرگانی صورت می پذیرد. خواهشمندیم قبل از شروع فرآیند ثبت نام و یا تمدید کارت بازرگانی خود، فایل راهنما را دریافت نموده و به دقت مطالعه فرمایید.
#نام مدرکدستهنوع فایلمشاهده فایل
1اطلاعات و مشخصات عمومی - حقیقیتغییرات و المثنیjpgمشاهده
2اطلاعات و مشخصات عمومی - حقوقیتغییرات و المثنیjpgمشاهده
3فرم گواهی امضاء از دفترخانه (فرم د) - تغییر مدیرعاملتغییرات و المثنیjpgمشاهده
4راهنمای تغییرات و المثنی کارت بازرگانیتغییرات و المثنیpdfدریافت
5رسید دریافت کارتتغییرات و المثنیjpgمشاهده
6فرم تعهد نامه کالاهای الکترونیکی منطقه آزادتغییرات و المثنیdocxدریافت
7فرم انتخاب اقلام وارداتیتغییرات و المثنیjpgمشاهده
8راهنمای ثبت نام اینترنتی اشخاص حقوقی و حقیقیتغییرات و المثنیpdfدریافت


انفورماتیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان