قابل توجه متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی

تمام مدارک صدور و تمدید کارت بازرگانی به جز نامه مفاصاحساب تامین اجتماعی و نامه سوء پیشینه از این سامانه قابل دریافت می باشد. برای دریافت این دو نامه باید از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام و صدور کارت بازرگانی اقدام نمایید. همچنین توجه نمایید فرآیند صدور مفاصاحساب ماده 186 مالیات های مستقیم بصورت اینترنتی بوده و از طریق سامانه ثبت نام و صدور کارت بازرگانی صورت می پذیرد. خواهشمندیم قبل از شروع فرآیند ثبت نام و یا تمدید کارت بازرگانی خود، فایل راهنما را دریافت نموده و به دقت مطالعه فرمایید.
#نام مدرکدستهنوع فایلمشاهده فایل
1راهنمای تمدید کارت بازرگانیتمدید حقیقیpdfدریافت
2پیوست نامه مربوط به مفاصاحساب داراییتمدید حقیقیjpgمشاهده
3اطلاعات و مشخصات عمومیتمدید حقیقیjpgمشاهده
4فرم گواهی امضاء از دفترخانه (فرم د) - پس از 2 سال از تاریخ انقضاتمدید حقیقیjpgمشاهده
5فرم تایید حساب بانکی (فرم الف) - حقیقی - پس از 2 سال از تاریخ انقضاتمدید حقیقیjpgمشاهده
6رسید دریافت کارتتمدید حقیقیjpgمشاهده
7فرم تعهد نامه کالاهای الکترونیکی منطقه آزادتمدید حقیقیdocxدریافت
8فرم انتخاب اقلام وارداتیتمدید حقیقیjpgمشاهده
9راهنمای ثبت نام اینترنتی اشخاص حقوقی و حقیقیتمدید حقیقیpdfدریافت
10تعهدنامه مبارزه با پولشوییتمدید حقیقیpdfدریافت


انفورماتیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان