قابل توجه متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی

تمام مدارک صدور و تمدید کارت بازرگانی به جز نامه مفاصاحساب تامین اجتماعی و نامه سوء پیشینه از این سامانه قابل دریافت می باشد. برای دریافت این دو نامه باید از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام و صدور کارت بازرگانی اقدام نمایید. همچنین توجه نمایید فرآیند صدور مفاصاحساب ماده 186 مالیات های مستقیم بصورت اینترنتی بوده و از طریق سامانه ثبت نام و صدور کارت بازرگانی صورت می پذیرد. خواهشمندیم قبل از شروع فرآیند ثبت نام و یا تمدید کارت بازرگانی خود، فایل راهنما را دریافت نموده و به دقت مطالعه فرمایید.
#نام مدرکدستهنوع فایلمشاهده فایل
1راهنمای صدور کارت بازرگانیصدور حقوقیpdfدریافت
2پیوست نامه مربوط به مفاصاحساب داراییصدور حقوقیjpgمشاهده
3اطلاعات و مشخصات عمومیصدور حقوقیjpgمشاهده
4فرم گواهی امضاء از دفترخانه (فرم د)صدور حقوقیjpgمشاهده
5فرم تایید حساب بانکی (فرم الف)صدور حقوقیjpgمشاهده
6رسید دریافت کارتصدور حقوقیjpgمشاهده
7تعهد نامه صدور کارت پنج سالهصدور حقوقیjpgمشاهده
8فرم تعهد نامه کالاهای الکترونیکی منطقه آزادصدور حقوقیdocxدریافت
9فرم انتخاب اقلام وارداتیصدور حقوقیjpgمشاهده
10راهنمای ثبت نام اینترنتی اشخاص حقوقی و حقیقیصدور حقوقیpdfدریافت
11تعهدنامه مبارزه با پولشوییصدور حقوقیpdfدریافت
12اطلاعیه دوره الزامی دریافت کارت بازرگانیصدور حقوقیpdfدریافت


انفورماتیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان