قابل توجه متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی

تمام مدارک صدور و تمدید کارت بازرگانی به جز نامه مفاصاحساب تامین اجتماعی و نامه سوء پیشینه از این سامانه قابل دریافت می باشد. برای دریافت این دو نامه باید از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام و صدور کارت بازرگانی اقدام نمایید. همچنین توجه نمایید فرآیند صدور مفاصاحساب ماده 186 مالیات های مستقیم بصورت اینترنتی بوده و از طریق سامانه ثبت نام و صدور کارت بازرگانی صورت می پذیرد. خواهشمندیم قبل از شروع فرآیند ثبت نام و یا تمدید کارت بازرگانی خود، فایل راهنما را دریافت نموده و به دقت مطالعه فرمایید.
#نام مدرکدستهنوع فایلمشاهده فایل
1راهنمای صدور کارت بازرگانیصدور حقیقیpdfدریافت
2پیوست نامه مربوط به مفاصاحساب داراییصدور حقیقیjpgمشاهده
3اطلاعات و مشخصات عمومیصدور حقیقیjpgمشاهده
4فرم گواهی امضاء از دفترخانه (فرم د)صدور حقیقیjpgمشاهده
5فرم تایید حساب بانکی (فرم الف)صدور حقیقیjpgمشاهده
6رسید دریافت کارتصدور حقیقیjpgمشاهده
7فرم تعهد نامه کالاهای الکترونیکی منطقه آزادصدور حقیقیdocxدریافت
8فرم انتخاب اقلام وارداتیصدور حقیقیjpgمشاهده
9راهنمای ثبت نام اینترنتی اشخاص حقوقی و حقیقیصدور حقیقیpdfدریافت
10تعهدنامه مبارزه با پولشوییصدور حقیقیpdfدریافت
11اطلاعیه دوره الزامی دریافت کارت بازرگانیصدور حقیقیpdfدریافت


انفورماتیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان