این سامانه به منظور دسترسی آسان تر کارت داران و متقاضیان کارت بازرگانی و عضویت به کلیه مدارک مرتبط با ثبت نام،‌ تمدید و یا تغییر کارت هوشمند بازرگانی و عضویت توسط امور انفورماتیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان طراحی شده است. شما می توانید پیشنهادات و یا انتقادات خود را در ارتباط با عملکرد این سامانه با امور انفورماتیک اتاق بازرگانی گیلان در میان بگذارید.

پست الکترونیک امور انفورماتیک اتاق بازرگانی گیلان:
تارنمای اتاق بازرگانی گیلان:
شماره تماس امور انفورماتیک اتاق بازرگانی گیلان: 8-33757037-013 --- داخلی 209
شماره تماس مدیریت امور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی گیلان: 8-33757037-013 --- داخلی 215انفورماتیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان
تحلیل آمار سایت و وبلاگ