بررسی مفاهیم فرهنگ خلاق خوراکی های بوم آورد گیلان
نام دوره: بررسی مفاهیم فرهنگ خلاق خوراکی های بوم آورد گیلان
دسته بندی: گردشگری
تصویر مدرس
نام مدرس: همایون کاوه
مدرک تحصیلی مدرس: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی مدرس: معماری
زمان شروع: 03/04/1396
زمان پایان: 03/04/1396
هزینه دوره: 500000 ریال
وضعیت دوره: پایان دوره